Pilna konsultacja? Napisz do nas. Odpowiemy niezwłocznie.

Kancelaria upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka – pomoc prawna


Niewypłacalność to wyjątkowo trudna sytuacja życiowa, która dotyka bardzo wielu osób. Świadczą o tym statystyki pozytywnie rozpatrzonych wniosków o upadłość, których z roku na rok przybywa. Brak możliwości spłacania zobowiązań wiążę się z ogromnym stresem, a problemy często narastają. Wierzyciele domagają się spłaty długów, a dłużnika coraz częściej nękają firmy windykacyjne czy komornicy. Jednocześnie kwoty zobowiązań wzrastają wraz z naliczanymi odsetkami za opóźnienia w płatnościach czy kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych. Im dłużej zwlekamy z rozwiązaniem tej sytuacji, tym trudniej będzie nam wyplątać się z problemów finansowych. Jedynym rozwiązaniem może okazać się zaufana kancelaria prawa upadłościowego i zatrudnienie prawnika pomagającego w upadłości osób fizycznych.

Czytaj więcej

Kancelaria – upadłość konsumencka


Jako kancelaria prawa upadłościowego przeprowadzaliśmy udane postępowania w imieniu naszych klientów, którzy stanęli w obliczu problemu niewypłacalności. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dążących do umarzenia długów. Pomogliśmy już wielu osobom, których sytuacja życiowa wydawała się bez wyjścia. Nasze przygotowanie prawnicze oraz praktyka zawodowa pozwalają nam znaleźć najlepsze, możliwe wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W trakcie pracy nauczyliśmy się, że nie ma takich kłopotów, których nie da się rozwiązać legalnymi sposobami. Ich znalezienie wymaga jednak specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie prawa. Dobry prawnik od upadłości konsumenckiej przeanalizuje wszystkie najważniejsze okoliczności mające wpływ na stan niewypłacalności, przejrzy i pomoże w uzupełnieniu dokumentacji, przypilnuje formalności i terminowości oraz będzie czuwać nad przebiegiem całego procesu postępowania upadłościowego.
Jeśli potrzebujesz kompleksowego wsparcia w uzyskaniu upadłości konsumenckiej i oddłużenia, warto zaufać doświadczonym radcom prawnym. Kancelaria Baran & Pluta Warszawa zaprasza do współpracy wszystkie osoby, które zastanawiają się, jak wyjść z długów lub straciły swoją płynność finansową umożliwiającą dalszą spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Prawnik – upadłość osoby fizycznej


Czym jest upadłość konsumencka i kiedy można ubiegać się o bankructwo? Pomoc prawna w sprawach upadłościowych dotyczy poprowadzenia postępowania sądowego, którego celem jest umorzenie długu lub przynajmniej jego części w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Co ważne, pojęcie to odnosi się tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób prowadzących w przeszłości jednoosobową działalność gospodarczą – po wyrejestrowaniu działalności gospodarczej z CEIDG.
Jeśli jest Ci potrzebna upadłość konsumencka, adwokat zajmie się Twoją sprawą od początku do końca. Oznacza to kompleksową pomoc – od napisania wniosku, po skompletowanie niezbędnych dokumentów oraz reprezentację zarówno przed Sądem, jak i syndykiem.
Kiedy pomoc radcy prawnego będzie najlepszy rozwiązaniem? W jakich okolicznościach warto starać się o upadłość konsumencką? Przede wszystkim w sytuacji, w którym nie jest się w stanie regulować swoich zobowiązań. Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie polegające na umorzeniu części lub całości długu. Co więcej, możemy ubiegać się o upadłość konsumencką w wielu, różnych przypadkach. Wniosek o upadłość mogą zgłosić nie tylko osoby, które są niewypłacalne z przyczyn niezależnych i losowych np. z powodu wypadku, choroby lub utraty pracy. Wnioskować można również w momencie, gdy płynność finansowa została utracona z innych powodów. Niezależnie od przyczyny kłopotów finansowych, warto zgłosić się do naszej kancelarii prawa upadłościowego, a wspólnie zastanowimy się, jak Ci pomóc.

Radca prawny – upadłość konsumencka Warszawa


Nie we wszystkich przypadkach upadłość osoby fizycznej wchodzi w grę. Klient musi spełniać kilka warunków, by skorzystać z tej formy pomocy. Prawo ściśle określa, kto może wnioskować o uzyskanie statusu upadłości konsumenckiej.
Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, prawnik musi udowodnić zaistnienie stanu niewypłacalności klienta. Kiedy można mówić o niewypłacalności? Domniemywa się, że jest to zaległość dotycząca spłaty rat, która wynosi co najmniej trzy miesiące. Kolejny warunek dotyczy majątku, jakim dysponuje dłużnik. Jego wartość nie może przewyższać kwoty długu. Jeśli należność na rzecz wierzycieli wynosi 100 tys. złotych, a klient jest właścicielem mieszkania o wartości 300 tys. złotych, nie będzie mógł ubiegać się o upadłość konsumencką. W takim przypadku należy rozważyć inny sposób wyjścia z długów, na przykład układ z wierzycielami.

Jak przebiega proces ogłoszenia upadłości osoby fizycznej w 2021 roku?


Jak wygląda procedura upadłościowa w dużym skrócie? Pierwszym krokiem osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką jest złożenie wniosku oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30 złotych. Następnie Sąd powołuje syndyka, który prowadzi postępowanie upadłościowe. Od tej chwili o całym majątku dłużnika będzie decydować syndyk. Niestety trzeba wziąć pod uwagę możliwość straty samochodu, działki, mieszkania czy innych dóbr materialnych. Warto pamiętać, że upadłość konsumencka nie oznacza całkowitego umorzenia długów. Po zakończeniu pracy syndyka Sąd zdecyduje jaka część długu zostanie umorzona. Całkowite umorzenie jest możliwe tylko w sytuacjach szczególnych, kiedy sytuacja osobista nie pozwala na spłatę wierzycieli w jakimkolwiek stopniu.
Nowelizacja przepisów umożliwia przeprowadzenie podstępowania upadłościowego według dwóch trybów. Pierwszy na zasadach ogólnych toczyć się będzie względem osoby o znacznym majątku czy liczbie wierzycieli. Drugi, uproszczony stosowany jest w sytuacjach, gdy dłużnik nie posiada majątku lub majątek nie nadaje się on szybkiej likwidacji. W obu przypadkach wszystkie wierzytelności zgłaszane są do syndyka, co w znacznym stopniu przyspiesza postępowanie. Na tym etapie ważnym aspektem jest przyczyna niewypłacalności. Jeżeli bankructwo i trudna sytuacja finansowa wynikała z przyczyn niezależnych – czas spłaty będzie wynosił 3 lata. W przypadku działania świadomego dłużnik będzie spłacać zobowiązania od 3 do nawet 7 lat.
W niektórych przypadkach można ubiegać się o możliwość warunkowego umorzenia zobowiązania, szczególnie w przypadku choroby, która w przyszłości może ustąpić. W takim przypadku dłużnik ma zawieszoną spłatę długu na okres 5 lat. W tym czasie powinien raportować sądowi swój stan zdrowia i sytuację finansową. Po upływie 5-lat dłużnikowi zostanie zasądzony plan spłaty całego lub częściowego zobowiązania.
Ile trwa procedura upadłościowa? Szacuje się, że od 6 miesięcy do nawet kilkunastu lat.

Jak działa nasza kancelaria prawa upadłościowego?


Proces upadłości konsumenckiej nie jest łatwy dla osób ubiegających się o oddłużenie. Przepisy związane z upadłością konsumencką nieustannie się zmieniają, a czas trwania procedury może potrwać nawet kilkanaście lat. Pomoc prawna adwokata z kancelarii upadłości konsumenckiej dąży do tego, by uzyskać jak najkorzystniejszą decyzję dla klienta.
Zapraszamy zarówno na jednorazowe konsultacje do naszego biura przy ulicy Rozbrat w Warszawie, jak i podjęcie pełnej współpracy, w ramach której prawnik zajmie się kompleksową obsługą każdego przypadku. Zawsze rozpoczynamy swoje działania od dokładnego wywiadu przeprowadzanego z klientem. Celem jest dokładne poznanie i zrozumienie sytuacji, w jakiej znalazła się osoba fizyczna borykająca się z zadłużeniami. Szczegółowo analizujemy możliwości przeprowadzenia oddłużenia.
Jeżeli uznamy, że sprawa klienta kwalifikuje się do postępowania, którego celem jest upadłość konsumencka, prawnik rozpoczyna kompletowanie dokumentów (są to m.in. umowy kredytowe lub pisma windykacyjne w sytuacjach, gdy egzekucja już się rozpoczęła) oraz opracowuje strategię działania i pisze wniosek z argumentacją, który następnie zostanie złożony w sądzie. Od tego momentu klient uzyskuje pełne wsparcie adwokata aż do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a następnie wydania decyzji o umorzeniu długu.

Zobacz, jak możemy Ci pomóc!

Kancelaria prawa upadłościowego

Twoja historia

Jestem
wybierz
wspólnikiem spółki cywilnej
hazardzistą
spadkobiercą
poręczycielem
osobą cierpiącą na chorobę psychiczną
cudzoziemcem
członkiem spółki z o.o.
przedsiębiorcą
Dalej Twój przypadek jest szczególny?
Skontaktuj się z nami
Created with Sketch.

Partnerzy kancelarii

Kontakt
Przejdź do paska narzędzi