Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 6 maja 2021

Co to jest upadłość konsumencka?

Ile kosztuje upadłość konsumencka

Rozmaite zawirowania życiowe mogą spowodować, że każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji materialnej. Błędy popełnione podczas gospodarowania majątkiem, nieprzemyślane zobowiązania zawierane pod wpływem impulsu lub nagłej konieczności, często powodują narastające zadłużenie. Brak możliwości jego spłaty tylko pogarsza sytuację. Prawo daje jednak możliwość wydostania się ze spirali długów. Na czym polega upadłość konsumencka i czy jest szansą dla dłużników w szczególnie trudnej sytuacji materialnej?

Upadłość konsumencka – na czym polega?

Sądowe postępowanie o upadłość konsumencką stanowi proces, którego finalnym efektem jest uznanie dłużnika za osobę niewypłacalną. W przypadku braku majątku oraz trwałej niezdolności do spłaty wierzycieli sąd może całkowicie i bezwarunkowo umorzyć długi osoby starającej się o uznanie bankructwa. O upadłość konsumencką najczęściej wnioskują osoby, które nie potrafią poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych kredytów bankowych, bieżących rachunków czy pożyczek w sektorze pozabankowym.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Tym, co daje upadłość konsumencka, jest przede wszystkim szansa na wyjście ze spirali zadłużenia. Efektem postępowania może być całkowite umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli, jeśli dłużnik dysponuje majątkiem. Zgodnie z przepisami, wniosek o ogłoszenie bankructwa może złożyć każda osoba fizyczna (konsument), która z powodu trudnej sytuacji finansowej nie jest w stanie spłacać zaległych zobowiązań. Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest więc całkowite lub częściowe oddłużenie.

Warto w tym miejscu dodać, że niedawna zmiana przepisów umożliwia ogłoszenie upadłości nawet w stosunku do osoby, która do swojej niewypłacalności doprowadziła w sposób celowy lub na skutek rażącej niegospodarności. Przed liberalizacją przepisów sąd weryfikował wszystkie przesłanki upadłości na etapie oceny wniosku, odrzucając prośby osób, których zadłużenie powstało na skutek działań umyślnych lub właśnie rażących zaniedbań.

Zgodnie z nowymi przepisami, na mocy których orzekana jest upadłość konsumencka, ustawa utrzymała obowiązek weryfikacji wszystkich czynników prowadzących do niewypłacalności. Ma ona jednak miejsce już po ogłoszeniu upadłości, co pozwoliło znacznie skrócić czas od złożenia wniosku do uzyskania orzeczenia.

Upadłość konsumencka szansą na skuteczne oddłużanie

Zastanawiając się, co oznacza upadłość konsumencka, należy mieć świadomość, że nie jest ona szansą ucieczki przed spłatą swoich zobowiązań i nie należy jej traktować w taki sposób. Upadłość ma przede wszystkim doprowadzić do oddłużenia i zaspokojenia interesów pożyczających, dlatego po jej ogłoszeniu syndyk tworzy spis majątku osoby zadłużonej, sporządzając jednocześnie listę wierzycieli. Kolejny etap to ustalenie planu spłaty zadłużenia ze składników majątku upadłego dłużnika. Postępowanie upadłościowe może więc okazać się długotrwałym procesem, w którym nieocenione okazuje się wsparcie doświadczonego pełnomocnika. Warto korzystać z niego na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi