Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 6 maja 2021

Ile trwa upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka ile kosztuje

Szansą na wydostanie się z uciążliwej spirali zadłużenia może być dla konsumenta ogłoszenie upadłości. Rozważając skorzystanie z tej instytucji, wiele osób zastanawia się nie tylko nad tym, czy sąd przychyli się do ich prośby, ale także, ile się czeka na upadłość konsumencką. Jak długo trwają poszczególne procedury i po jakim czasie zobowiązania dłużnika mogą zostać umorzone, jeśli nie dysponuje on żadnym majątkiem?

Czy zmiany w przepisach przyspieszają upadłość?

Na początku 2021 roku w życie weszły kolejne zmiany przepisów dotyczących ogłaszania upadłości konsumenckiej. W zamyśle ustawodawcy mają one również skrócić czas potrzebny od uzyskania statusu upadłego dłużnika. Najważniejszą zmianą, bezpośrednio wpływającą na to, jak długo trwa postępowanie, jest rezygnacja z badania okoliczności powstania upadłości na etapie rozpatrywania wniosku. Wyjaśnianie tego, czy do bankructwa doszło z winy dłużnika, przez jego nieudolność czy rażącą niegospodarność, zostało przeniesione na etap ustalania planu spłaty wierzycieli.

Wniosek o upadłość konsumencka – czas jego rozpatrzenia

Odpowiedź na pytanie, ile trwa rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką, znajduje się w ustawie Prawo upadłościowe. Zgodnie z jej przepisami sąd ma obowiązek taki wniosek rozpatrzyć w terminie do 2 miesięcy. Do tej pory termin ten traktowany był jako instrukcyjny, jednak dzięki ograniczeniu czynności na etapie oceny formalnej, znacznie wzrosła liczba upadłości ogłaszanych z zachowaniem ustawowego terminu.

Działania syndyka, a upadłość konsumencka bez majątku

Jeśli sąd, korzystając z przysługującego mu dwumiesięcznego terminu, ogłosi upadłość konsumenta, rozpoczynają się działania związane z ustaleniem majątku. Jak długo działa syndyk? Dla całej procedury istotne jest to, czy dłużnik dysponuje własnością, którą będzie można przeznaczyć na spłatę należności. Syndyk dokonuje spisu majątku dłużnika oraz tworzy listę wierzycieli, a następnie próbuje sprzedać poszczególne składniki w celu zaspokojenia ich interesów. Brak zainteresowanych kupnem lub niemożliwość osiągnięcia zakładanej ceny, mogą znacznie wydłużyć cały proces. Etap ten może trwać latami, a wydłużyć mogą go ewentualne skargi wnoszone na działania syndyka. A ile trwa upadłość konsumencka bez majątku? W sytuacji, gdy dłużnik nie dysponuje niczym, co można sprzedać, cały proces zwykle ulega znacznemu przyspieszeniu.

Ustalenie planu spłaty wierzycieli

Ustalenie planu spłaty wierzycieli to ostatni etap postępowania, jednak również on może bezpośrednio wpływać na to, ile trwa procedura upadłości konsumenckiej. Sytuacja każdego dłużnika jest indywidualna. Dodatkowo sąd rozpatruje wszystkie przesłanki, które doprowadziły do powstania niewypłacalności. Udowodnienie w toku postępowania rażącego niedbalstwa lub zawinionej, szkodliwej działalności dłużnika, może wpłynąć na kształt planu spłaty i wydłużyć okres spłaty nawet do 7 lat. Jeśli sąd uzna trwałą niezdolność dłużnika do spłaty wierzycieli, kończy postępowanie, umarzając długi bez ustalania planu spłaty.

Podsumowanie informacji o trwaniu upadłości konsumenckiej

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, należy założyć, że czas trwania postępowania upadłościowego jest indywidualny dla każdego dłużnika. Procedura upadłościowa w jednym przypadku może zakończyć się już po roku, natomiast w innym – trwać nawet 10 lat. Istotny wpływ na cały proces oddłużania mają działania syndyka – w szczególności jego zaangażowanie w sprawę, a także dążenie do jak najszybszego zaspokojenia wierzycieli.

 

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi