Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 22 marca 2018

Upadłość konsumencka – Grzegorz Baran dla „Biznes dla ludzi”

Grzegorz Baran - współzałożyciel kancelarii

Syndyk Grzegorz Baran z Kancelarii Baran i Pluta w programie „Biznes dla Ludzi” przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Statystyki pokazują, że w 2017 roku upadłość konsumencką ogłosiło 5471 osób – jest to o 24% więcej niż w roku 2016, a średnia zaległość osoby z upadłością w 2017 roku wyniosła 159,1 tys. zł.

Zdaniem Syndyka najczęstszą przyczyną ogłoszenia upadłości jest przekroczenie możliwości płatniczych. Jak przebiega upadłość konsumencka? Wystarczy złożyć wniosek do Sądu Upadłościowego. Postępowanie może trwać około 3 lat. Po ogłoszeniu upadłości do postępowania wchodzi syndyk – kontaktuje się z wierzycielami ujawnionymi przez dłużnika w trakcie postępowania upadłościowego, zbiera cały posiadany majątek, dąży do zaspokojenia wierzycieli, a na zakończenie Sąd Upadłościowy całkowicie umarza długi. Jeśli w trakcie egzekucji osiągany jest dochód to w części zwolnionej spod egzekucji, syndyk będzie zabierał środki, które wejdą do masy upadłościowej, stanowiącej część majątku służącego zaspokojeniu wierzycieli.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego nie pozostają żadne długi – celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika, nawet jeśli nie zostaną zaspokojeni wszyscy wierzyciele.

Czy należy obawiać się, że składniki majątkowe zostaną sprzedane po zaniżonej cenie? To Sąd Upadłościowy nadzoruje, aby każdy składnik majątkowy, np. mieszkanie, był sprzedany w cenie rynkowej. Jeśli dłużnik nie posiada majątku, również powinien zgłosić się do Sądu Upadłościowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Opłata sądowa wynosi 30 złotych.

Czy Sąd może nie pozwolić na ogłoszenie upadłości? Możliwe jest to w sytuacji, gdy zaciągane są zobowiązania, mimo wiedzy o niewypłacalności. Należy pamiętać o tym, że po złożeniu wniosku w Sądzie Upadłościowym trzeba będzie dokładnie wyjaśnić, jak to się stało, że doszło do zadłużenia.

Materiał do obejrzenia pod linkiem:

https://tvn24bis.pl/biznes-dla-ludzi,106,m/biznes-dla-ludzi-21-03,823994.html

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi