Strefa wiedzy

Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 12 stycznia 2017

Uwaga! Ważna zmiana dla płatników VAT

VAT 2017

W nowym roku podatnicy muszą zmierzyć się ze sporymi zmianami w podatkach. Jedną z najistotniejszych, jest zmiana sposobu składania deklaracji i informacji podatkowych w urzędach skarbowych.

Od 01 stycznia 2017 roku, wszystkie firmy które są zarejestrowane jako płatnicy VAT w tzw. transakcjach wewnątrzwspólnotowych, będą miały obowiązek składania deklaracji i informacji podatkowych drogą elektroniczną. Oznacza to, iż złożenie deklaracji przez takie podmioty, w formie papierowej będzie traktowane jak brak jej złożenia, a tym samym tak jak wykroczenie skarbowe. Oczywiście, aby móc składać deklaracje w formie elektronicznej, niezbędnym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od 2018 roku powyższy obowiązek obejmie już wszystkie firmy.

Grzegorz BaranMimo że o wprowadzonych wraz z początkiem roku zmianach nie mówi się powszechnie w mediach, to mają one ogromne znacznie dla sporej grupy przedsiębiorców. Warto o tym przypominać, bo sama procedura uzyskania kwalifikowanego, elektronicznego podpisu zabiera trochę czasu i może trwać nawet tydzień. Należy też pamiętać, że urzędy skarbowe skrupulatnie odnotują brak takiej deklaracji i ukarzą także tych przedsiębiorców, którzy złożyli dokumenty w tradycyjnej formie

komentuje Grzegorz Baran z kancelarii prawnej Baran i Pluta.

Kolejna kolosalna zmiana, to likwidacja możliwości kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Od nowego roku firmy (oprócz tych małych) stracą możliwość składania deklaracji VAT raz na kwartał i będą musiały wykonywać ten obowiązek co miesiąc, na ogólnych zasadach. W pierwszych 12 miesiącach działalności, możliwości kwartalnego składania deklaracji nie będą miały również nowo powstałe podmioty gospodarcze. Przypomnieć należy, że w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, małym podatnikiem jest ten podmiot, którego obrót w roku poprzednim nie przekroczył kwoty 1.200.000 EUR przeliczonej na złotówki po kursie średnim NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedzającego. W praktyce limit roku 2017 trzeba będzie przeliczyć po kursie średnim NBP z dnia 03 października 2016 roku.

Następna spora zmiana, warta uwagi, to nowa sankcja podatkowa w wysokości 100% podatku VAT, jaka może dotknąć firmę, która dopuści się odliczania podatku VAT z tzw. pustych faktur. Sankcja ta będzie dotyczyła kilku różnych przypadków i tak np. wystąpi ona gdy:

  1. Firma zaksięguje u siebie fakturę wystawioną przez nieistniejący podmiot
  2. Firma zaksięguje u siebie fakturę dokumentującą czynności, które faktycznie nie zostały wykonane
  3. Na fakturze zostaną podane kwoty niezgodne z rzeczywistym przebiegiem transakcj
  4. Faktury będą dokumentowały tzw. czynności pozorne, w rozumieniu art.58 i 83 Kodeksu cywilnego

Wraz z początkiem roku 2017 przedsiębiorcy napotykają kilka istotnych zmian, które dotyczą ich bieżącej działalności i kontaktu z urzędami skarbowymi. Skomplikują one nieco pracę działów księgowych, jednak za ich wprowadzeniem stoi uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT do budżetu państwa

dodaje Grzegorz Baran z kancelarii prawnej Baran i Pluta.

W nowym roku fiskalnym zmieni się także lista towarów objęta tak zwanym odwróconym podatkiem VAT, w którym to kupujący, a nie sprzedawca jest zobowiązany do jego odprowadzenia. Na listę trafiły np. niektóre usługi budowalne, sprzedaż wybranych towarów z metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna), a także mikroprocesory o ile wartość pojedynczej transakcji przekroczy 20 tys. złotych.

Małe firmy mogą się natomiast cieszyć ze zmiany progu uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Próg został podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. złotych dzięki czemu więcej przedsiębiorców nie będzie musiało rozliczać VAT, a co za tym idzie będą musieli wypełniać mniej obowiązków.  Z drugiej strony, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do składania miesięcznej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w postaci JPK (Jednolity Plik Kontrolny).  Zmiana ta dotknie według szacunków Ministerstwa Finansów około 140 tys. przedsiębiorców.

Zdecydowana większość zmian w podatkach, wprowadzanych wraz z początkiem roku 2017, ma na celu uszczelnienie systemu fiskalnego i ograniczenie skali wyłudzeń. Zmiany w podatku VAT mają uniemożliwić okradanie skarbu państwa, jednocześnie zwiększając wypływy do budżetu. Tylko w 2016 luka w budżecie z tytułu podatku VAT to około 45 miliardów złotych. Proponowane zmiany mają zwiększyć przychody państwa o co najmniej 10 miliardów.

Created with Sketch. Powrót
Kontakt