Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 20 marca 2018

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę

Grzegorz Baran - współzałożyciel kancelarii

Upadłość przedsiębiorcy – obowiązujące uregulowania przedstawia Grzegorz Baran z Kancelarii Baran i Pluta.

Utrata płynności finansowej i niewypłacalność to stan, w którym przedsiębiorca powinien zastanowić się nad złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Jedną z głównych przesłanek  do ogłoszenia upadłości jest posiadanie co najmniej dwóch wierzycieli.

Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca ma dwóch wierzycieli, a każdy z nich jedną wierzytelność względem przedsiębiorcy, po upływie terminu zapłaty o co najmniej 3 miesiące, przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 30 dni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.

Upadłość przedsiębiorcy to proces dość skomplikowany. Należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania powstałe w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Po ogłoszeniu upadłości do postępowania wkracza syndyk, a przedsiębiorca uzyskuje ochronę przed wierzycielami.

Materiał do obejrzenia pod linkiem:

http://biznes.interia.pl/firma/news/bankructwo-moze-byc-jedynym-ratunkiem-dla-firmy,2560609,1852

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi