Created with Sketch.

Upadłość przedsiębiorcy z Wietnamu  

Klientka wiele lat temu przeprowadziła się z Wietnamu po Polski. Przez wiele lat prowadziła w Polsce działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu. Dobra koniunktura gospodarcza, adaptacja w kraju jej i jej rodziny skłoniły Klientkę do związania się z Polską na stałe. Początkiem finansowych problemów Klientki było zamknięcie stadionu X-lecia.

Przypadek:

Cudzoziemiec


Zadłużenie

600.000,00 złotych

Rezultat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Problem

Klientka wiele lat temu przeprowadziła się z Wietnamu po Polski. Przez wiele lat prowadziła w Polsce działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów sprowadzanych z Dalekiego Wschodu.
Z czasem Klientka zdecydowała się na założenie rodziny w Polsce. Dobra koniunktura gospodarcza, adaptacja w kraju jej i jej rodziny skłoniły Klientkę do związania się z Polską na stałe. Klientka postanowiła więc kupić mieszkanie, które było początkiem budowania nowego etapu życia. Klientka urodziła trójkę dzieci.

Początkiem finansowych problemów Klientki było zamknięcie stadionu X-lecia. Klientka przeniosła wtedy swój biznes do miejscowości pod Warszawą. Jej dochody drastycznie spadły ze względu na brak klientów.
W związku z niepowodzeniem firmy w nowym miejscu, Klientka przebranżowiła się i przez krótki czas prowadziła bar. Jednak również bar okazał się być niedochodowy, wobec czego Klientka aby nie generować strat i nie pogłębiać zadłużenia, zawiesiła działalność gospodarczą, a potem ją zamknęła. Dochody z działalności były jedynym źródłem utrzymania Klientki. Wobec ich utraty Klientka nie była w stanie spłacać rat kredytów, w tym kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania.

Klientka bardzo przeżywała swoje problemy finansowe. Mentalność, w której Klientka została wychowana nie pozwalała jej na pozostawienie długu bez spłaty. Bardzo ciężko pracowała żeby spłacać swoje długi jednak spirala zadłużenia nie pozwoliła jej regulować na bieżąco stale rosnącego zadłużenia. Punktem kulminacyjnym problemów finansowych i jednocześnie najbardziej bolesnym dla Klientki był moment, w którym Klientka ze względów finansowych była zmuszona wysłać do rodziny w Wietnamie dwójkę swoich dzieci. Ostatni raz Klientka widziała się z dziećmi na początku 2015 roku. Obecnie Klientka oraz jej jedno dziecko utrzymują się z niskich dochodów męża. Klientka nie pracuje, pomaga mężowi prowadzić bar oraz zajmuje się dzieckiem, które zostało w Polsce. Brak jakichkolwiek środków finansowych uniemożliwił jej wyjazd do Wietnamu aby zobaczyć swoje pozostałe dzieci. Sporadyczne rozmowy telefoniczne nie zaspokajają w żaden sposób potrzeby kontaktu z dziećmi.

Zwracając się o pomoc do kancelarii, Klientka obawiała się czy jej pochodzenie pozwoli na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kwota zadłużenia Klientki przekroczyła 600.000,00 złotych. Klientka zgłosiła się do kancelarii na niedługo przed licytacją w toku postępowania egzekucyjnego  mieszkania, która miała odbyć na wniosek wierzycieli.

Rozwiązanie

W pierwszej kolejności kancelaria poinformowała klientkę, że jej główny ośrodek podstawowej działalności znajduje się na terytorium Polski, a zatem sąd polski posiada jurysdykcję krajową w sprawie o ogłoszenie upadłości głównej.

Kancelaria złożyła stosowny wniosek o ogłoszenie upadłości wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. We wniosku wyjaśnione zostały źródła trudnej sytuacji finansowej Klientki i przyczyny jej niewypłacalności.

W toku postępowania został złożony wniosek o zawieszenie egzekucji na co sąd wyraził zgodę i w ten sposób licytacja mieszkania Klientki została odwołana.
Zgromadzone w sprawie dokumenty nie dały wątpliwości co do okoliczności tam ujawnionych. Sąd ogłosił upadłość Klientki na posiedzeniu niejawnym. Obecnie toczy się wobec Klientki postępowanie upadłościowe. Zakończenie zaś postępowania upadłościowego doprowadzi do oddłużenia Klientki.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi