Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 30 stycznia 2021

Ile tak naprawdę kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ile kosztuje upadłość konsumencka

30 złotych to koszt opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, czyli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tyle pieniędzy potrzebuje dłużnik, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Czy dłużnik ponosi w czasie trwania postępowania upadłościowego inne koszty?

Koszty upadłości konsumenckiej a brak majątku

Wszczynając procedurę ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy uiścić opłatę sądową w kwocie 30 złotych. Dalsze koszty postępowania upadłościowego są dla upadłego obojętne w tym sensie, że i tak nie jest obowiązany do uiszczania ich ani w części, ani w całości. Wszelkie koszty postępowania są pokrywane z masy upadłości. Brak majątku nie jest więc przeszkodą w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.

Grzegorz BaranJak widać, ustawodawca tak przygotował obecnie obowiązujące przepisy, aby w jak największym stopniu ułatwić obywatelom dostęp do instytucji upadłości konsumenckiej. Jeszcze w roku 2014 procedura była znacznie mniej przyjazna i bardziej skomplikowana. Widać to w liczbie prowadzonych przez sądy postępowań, których liczba wyraźnie wzrosła wraz ze zmianą przepisów

– komentuje Grzegorz Baran z kancelarii Baran i Pluta.

Udział pełnomocnika

Postępowanie upadłościowe jest skomplikowaną i rygorystyczną procedurą. Składa się z trzech części. Pierwsza część to sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Druga to postępowanie upadłościowe mające na celu sprzedaż całego majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli. Trzecia to plan spłaty na rzecz wierzycieli.  Postępowanie upadłościowe oprócz swoich niewątpliwych korzyści wiąże się również z pewnymi uciążliwościami, z którymi musi liczyć się upadły w czasie trwania postępowania. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w wielu przypadkach niezbędna.

Upadłość konsumencka – koszt prawnika

Od uzasadnienia wniosku często zależy, czy uda się ogłosić upadłość. Nasuwa się więc pytanie „Ile kosztuje prawnik?”. Upadłość konsumencka jest bardzo wąską dziedziną i dlatego warto zatrudnić wyspecjalizowanego w niej prawnika. Cena jest ustalana indywidualnie i zależy ona przede wszystkim od skomplikowania sprawy oraz od doświadczenia kancelarii.

 

Z naszego doświadczenia wynika, że klienci potrzebują stałej obsługi prawnej nie tylko na etapie sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale również w postępowaniu upadłościowym aż do jego zakończenia, czyli do uprawomocnienia się postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

– komentuje Grzegorz Baran z kancelarii Baran i Pluta.

Profesjonalna obsługa prawna dłużnika a później upadłego jest o tyle istotna, że niewłaściwie prowadzone postępowanie na którymkolwiek etapie może zamknąć dłużnikowi drogę do złożenia ponownego wniosku na okres dziesięciu lat.

 Zobacz, jak przebiega postępowanie dotyczące upadłości konsumenckiej!

Artykuł opracowany przez pracowników kancelarii KPP Baran & Pluta Sp. z o.o.
Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi