Created with Sketch.

Upadłość konsumencka hazardzisty

Klient jakiś czas temu rozpoczął obstawianie zakładów sportowych. Wraz z pierwszymi sukcesami Klient uwierzył w możliwość szybkiego wzbogacenia się. Bardzo szybko jednak obok sukcesów pojawiały się także spektakularne porażki, spirala zadłużenia i widmo ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przypadek:

Hazardzista


Zadłużenie

650.000,00 złotych

Rezultat

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej


Problem

Uzależnienie od hazardu mimo swoich niewinnych początków zaczęło przybierać dramatyczny obrót w życiu Klienta, który zgłosił się do naszej Kancelarii. Klient jakiś czas temu rozpoczął obstawianie zakładów sportowych. Wraz z pierwszymi sukcesami Klient uwierzył w możliwość szybkiego wzbogacenia się. Bardzo szybko jednak obok sukcesów pojawiały się także spektakularne porażki. Niezniechęcony jednak przegranymi Klient zaczął zaciągać zobowiązania kredytowe celem uzyskania środków do dalszych „inwestycji”. W ten sposób rozpoczął spiralę swojego zadłużenia.

Rozwiązanie

Osoby uzależnione od hazardu co do zasady mogą zostać uznane przez sąd za dłużników niewypłacalnych, którzy do swojej niewypłacalności doprowadzili umyślnie lub co najmniej wskutek rażącego niedbalstwa. Takie ustalenie stanowiłoby istotne ryzyko oddalenia wniosku Klienta o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W przedmiotowej sprawie dłużnik przedstawił obszerną dokumentację medyczną, z której wynikała stwierdzona jednostka chorobowa – uzależnienie od hazardu. Sąd wyznaczył rozprawę w przedmiocie zbadania zasadności wniosku.

Na rozprawie sąd dopuścił dowód z przesłuchania Klienta. Po zamknięciu rozprawy sąd wydał postanowienie, w którym ogłosił upadłość konsumencką Klienta. W tej chwili wobec Klienta toczy się postępowanie upadłościowe mające na celu oddłużenie Klienta.

Klient rozpoczął pracę zawodową i kontynuuje udział w zajęciach terapeutycznych. Klient jest bowiem świadomy tego, że ponowne popadnięcie w spiralę długów z powodu aktywności hazardowej może pozbawić Klienta możliwości skorzystania w przyszłości z prawnych szans na upadłość konsumencką w przypadku zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Created with Sketch. Wróć do listy
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi