Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 25 października 2019

Jak ochronić majątek dzięki postępowaniu układowemu?

Notowanie

Stan faktyczny

Jan Nowak pracuje na stanowisku programisty w dużej korporacji. Jego dochód miesięczny wynosi 8000 złotych netto. Jan Nowak żył 10 lat w związku partnerskim z Anną Kowalską, która osiągała dochody w wysokości 6000 złotych netto miesięcznie. Jan Nowak zaciągnął 3 kredyty: pierwszy – hipoteczny – na kwotę 500.000 złotych na zakup mieszkania (z miesięczną ratą w wysokości 3.500 złotych), drugi – 150.000 złotych na remont mieszkania (z miesięczną ratą w wysokości 3.000 złotych); trzeci – mały kredyt konsumencki na zakup auta na kwotę 45.000 złotych (z miesięczną ratą w wysokości 1000 złotych). Dysponując budżetem swoim i partnerki Jan Nowak w czasie trwania związku regulował wszystkie swoje zobowiązania. Życie jednak uległo zmianie i Anna Kowalska odeszła od Pana Jana. Z dnia na dzień budżet Pana Jana uszczuplił się o 6.000 złotych i realne stało się widmo niewypłacalności.

Jak wyliczyć masę układową?

Założenia istotne dla tego rozwiązania:

 1. W skład majątku Pana Jana, który staje się masą układową, wchodzi:
  1. Mieszkanie zabezpieczone hipoteką (które w ramach układu Pan Jan będzie chciał ochronić);
  2. Samochód, który zostanie sprzedany w ramach układu w celu częściowego zaspokojenia wierzycieli (cena w chwili zakupu – 80.000 złotych, cena sprzedażowa w chwili zawierania układu – 60.000 złotych)
 2. Wierzyciele Pana Jana wraz z wysokością wierzytelności w chwili zawierania układu (część kredytów została spłacona przez Pana Jana):
  1. Bank A – wierzyciel hipoteczny – wysokość wierzytelności: 350000 złotych – należy zaznaczyć, że w przypadku wierzyciela hipotecznego wyraził on zgodę na zawarcie układu;
  2. Bank B – kredyt na remont mieszkania – wysokość wierzytelności: 130000 złotych
  3. Bank C – kredyt konsumencki – wysokość wierzytelności: 35000 złotych

Pan Jan zarabia 8.000 złotych netto miesięcznie, natomiast suma miesięcznych rat kredytów wynosi 7.500 złotych.

Kryteria otwarcia postępowania układowego

Pan Jan może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, ponieważ jego możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Pan Jan jest bowiem programistą, ma duże doświadczenie zawodowe w branży IT, co za tym idzie – wysokie możliwości zarobkowe. Obecne wynagrodzenie Pana Jana również jest wysokie (8.000 złotych netto miesięcznie). Rzeczony wniosek będzie musiał być złożony przez Pana Jana na urzędowym formularzu wraz z zaliczką w odpowiedniej wysokości (w 2018 roku zaliczka wynosiła – 4.821,80 złotych).

W przypadku gdy Sąd upadłościowy uwzględni wniosek Pana Jana o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wyznaczy  również tymczasowego nadzorcę sądowego (dalej: TNS). TNS, w porozumieniu z Panem Janem, sporządzi propozycje układowe, spis wierzytelności oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Jak wygląda spis wierzytelności?

Pan Jan wraz z TNS-em sporządzi spis wierzytelności, który potencjalnie może wyglądać następująco:

 1. Bank A – wierzyciel hipoteczny – wysokość wierzytelności: 000 złotych
 2. Bank B – kredyt na remont mieszkania – wysokość wierzytelności: 000 złotych
 3. Bank C – kredyt konsumencki – wysokość wierzytelności:000 złotych

Propozycje układowe:

 • Układ zawierany na maksymalnie 5 lat, wydłużony ze względu na wierzyciela hipotecznego o 12 miesięcy;
 • Wierzytelność Banku B i Banku C – każda z nich zmniejszona o 25 %:
 • Wierzyciel Bank B: 25% ze 130.000 złotych– pozostanie do spłaty 97.500 złotych;
 • Wierzyciel Bank C: 25% z 35.000 złotych – pozostanie do spłaty 26.250 złotych;
 • Wysokość wierzytelności: A – 350.000 złotych, B – 97.500 złotych, C – 26.250 złotych
 • Sprzedaż samochodu za cenę 60.000 złotych – kwota zostaje przeznaczona na zaspokojenie w całości wierzyciela C oraz części wierzyciela Bank B:
 • Wierzyciel C zostaje całkowicie spłacony;
 • Wierzyciel B – jego wierzytelność zostaje w części zaspokojona (60.000-26.250 = 750 złotych przeznaczone dla Wierzyciela B) – 97.500 – 33.750 = 63.750 złotych
 • Wysokość wierzytelności B zmniejszona do750 złotych;

 Głosowanie nad zawarciem układu

Finalnie, przy zarobkach Pana Jana w wysokości 8.000 złotych, należy założyć, że Pan Jan będzie w stanie przeznaczyć na raty w ramach układu miesięcznie 6.000 złotych.

 1. Wierzyciel Bank C zostanie całkowicie zaspokojony;
 2. Wierzyciel Bank C – wierzytelność w wysokości 63.750 złotych – należy podzielić na raty na okres 5 lat – miesięczna rata wyniesie ok. 1.063 złotych miesięcznie;
 3. Wierzyciel hipoteczny Bank A – wierzytelność w wysokości 350.000 złotych – układ zostaje wydłużony do 6 lat – miesięczna rata wyniesie ok. 4.862 złotych.

Łączna wysokość wierzytelności trzech wierzycieli wynosi 515.000 złotych.

Nad zawarciem układu będą mogli więc głosować wszyscy trzej wierzyciele, ponieważ ich wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. Wierzyciele będą głosować  sumą wierzytelności umieszczoną w spisie wierzytelności.

Układ może zostać zawarty jeśli w zgromadzeniu wierzycieli bierze udział minimum 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania. W przypadku Pana Jana zakładamy, że w zgromadzeniu biorą udział wszyscy wierzyciele.

Kiedy zapada uchwała o przyjęciu układu?

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeśli wypowie się za nim większość głosujących mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom. W przypadku Pana Jana, gdzie suma wierzytelności wynosi 515.000 złotych, do głosowania potrzebnych jest więc dwóch wierzycieli z trzech Pana Jana (bo wymagana jest większość głosujących), których wierzytelności wynoszą co najmniej 343.333,33 złotych (2/3 sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom). W przypadku Pana Jana za układem musiałby głosować:

 • Bank A wraz z Bankiem B (ich łączna wysokość wierzytelności wynosiłaby 480.000 złotych),
 • Bank A wraz z Bankiem C (ich łączna wysokość wierzytelności wynosiłaby 385.000 złotych),
 • Wszyscy wierzyciele głosowaliby za układem.

 

Potrzebujesz pomocy?

Znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz konsultacji z doświadczoną kancelarią, która pomoże Ci przejść przez proces upadłości konsumenckiej?

Napisz do nas. Nasze wartości to: szerokie doświadczenie, błyskawiczny kontakt oraz wysoka skuteczność.

Cieszymy się dużym zaufaniem klientów. Wartość oddłużonych przez nas majątków przekracza 500 mln zł.

Przejdź do formularza kontaktowego >>>

 

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi