Strefa wiedzy

Nasze publikacje

Lineclose ico Created with Sketch.
118710 Created with Sketch. 25 października 2019

Jak ochronić majątek dzięki postępowaniu układowemu?

Notowanie

Stan faktyczny

Jan Nowak pracuje na stanowisku programisty w dużej korporacji. Jego dochód miesięczny wynosi 8000 złotych netto. Jan Nowak żył 10 lat w związku partnerskim z Anną Kowalską, która osiągała dochody w wysokości 6000 złotych netto miesięcznie. Jan Nowak zaciągnął 3 kredyty: pierwszy – hipoteczny – na kwotę 500.000 złotych na zakup mieszkania (z miesięczną ratą w wysokości 3.500 złotych), drugi – 150.000 złotych na remont mieszkania (z miesięczną ratą w wysokości 3.000 złotych); trzeci – mały kredyt konsumencki na zakup auta na kwotę 45.000 złotych (z miesięczną ratą w wysokości 1000 złotych). Dysponując budżetem swoim i partnerki Jan Nowak w czasie trwania związku regulował wszystkie swoje zobowiązania. Życie jednak uległo zmianie i Anna Kowalska odeszła od Pana Jana. Z dnia na dzień budżet Pana Jana uszczuplił się o 6.000 złotych i realne stało się widmo niewypłacalności.

Jak wyliczyć masę układową?

Założenia istotne dla tego rozwiązania:

 1. W skład majątku Pana Jana, który staje się masą układową, wchodzi:
  1. Mieszkanie zabezpieczone hipoteką (które w ramach układu Pan Jan będzie chciał ochronić);
  2. Samochód, który zostanie sprzedany w ramach układu w celu częściowego zaspokojenia wierzycieli (cena w chwili zakupu – 80.000 złotych, cena sprzedażowa w chwili zawierania układu – 60.000 złotych)
 2. Wierzyciele Pana Jana wraz z wysokością wierzytelności w chwili zawierania układu (część kredytów została spłacona przez Pana Jana):
  1. Bank A – wierzyciel hipoteczny – wysokość wierzytelności: 350000 złotych – należy zaznaczyć, że w przypadku wierzyciela hipotecznego wyraził on zgodę na zawarcie układu;
  2. Bank B – kredyt na remont mieszkania – wysokość wierzytelności: 130000 złotych
  3. Bank C – kredyt konsumencki – wysokość wierzytelności: 35000 złotych

Pan Jan zarabia 8.000 złotych netto miesięcznie, natomiast suma miesięcznych rat kredytów wynosi 7.500 złotych.

Kryteria otwarcia postępowania układowego

Pan Jan może wystąpić do sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, ponieważ jego możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami. Pan Jan jest bowiem programistą, ma duże doświadczenie zawodowe w branży IT, co za tym idzie – wysokie możliwości zarobkowe. Obecne wynagrodzenie Pana Jana również jest wysokie (8.000 złotych netto miesięcznie). Rzeczony wniosek będzie musiał być złożony przez Pana Jana na urzędowym formularzu wraz z zaliczką w odpowiedniej wysokości (w 2018 roku zaliczka wynosiła – 4.821,80 złotych).

W przypadku gdy Sąd upadłościowy uwzględni wniosek Pana Jana o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, wyznaczy  również tymczasowego nadzorcę sądowego (dalej: TNS). TNS, w porozumieniu z Panem Janem, sporządzi propozycje układowe, spis wierzytelności oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Jak wygląda spis wierzytelności?

Pan Jan wraz z TNS-em sporządzi spis wierzytelności, który potencjalnie może wyglądać następująco:

 1. Bank A – wierzyciel hipoteczny – wysokość wierzytelności: 000 złotych
 2. Bank B – kredyt na remont mieszkania – wysokość wierzytelności: 000 złotych
 3. Bank C – kredyt konsumencki – wysokość wierzytelności:000 złotych

Propozycje układowe:

 • Układ zawierany na maksymalnie 5 lat, wydłużony ze względu na wierzyciela hipotecznego o 12 miesięcy;
 • Wierzytelność Banku B i Banku C – każda z nich zmniejszona o 25 %:
 • Wierzyciel Bank B: 25% ze 130.000 złotych– pozostanie do spłaty 97.500 złotych;
 • Wierzyciel Bank C: 25% z 35.000 złotych – pozostanie do spłaty 26.250 złotych;
 • Wysokość wierzytelności: A – 350.000 złotych, B – 97.500 złotych, C – 26.250 złotych
 • Sprzedaż samochodu za cenę 60.000 złotych – kwota zostaje przeznaczona na zaspokojenie w całości wierzyciela C oraz części wierzyciela Bank B:
 • Wierzyciel C zostaje całkowicie spłacony;
 • Wierzyciel B – jego wierzytelność zostaje w części zaspokojona (60.000-26.250 = 750 złotych przeznaczone dla Wierzyciela B) – 97.500 – 33.750 = 63.750 złotych
 • Wysokość wierzytelności B zmniejszona do750 złotych;

 Głosowanie nad zawarciem układu

Finalnie, przy zarobkach Pana Jana w wysokości 8.000 złotych, należy założyć, że Pan Jan będzie w stanie przeznaczyć na raty w ramach układu miesięcznie 6.000 złotych.

 1. Wierzyciel Bank C zostanie całkowicie zaspokojony;
 2. Wierzyciel Bank C – wierzytelność w wysokości 63.750 złotych – należy podzielić na raty na okres 5 lat – miesięczna rata wyniesie ok. 1.063 złotych miesięcznie;
 3. Wierzyciel hipoteczny Bank A – wierzytelność w wysokości 350.000 złotych – układ zostaje wydłużony do 6 lat – miesięczna rata wyniesie ok. 4.862 złotych.

Łączna wysokość wierzytelności trzech wierzycieli wynosi 515.000 złotych.

Nad zawarciem układu będą mogli więc głosować wszyscy trzej wierzyciele, ponieważ ich wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. Wierzyciele będą głosować  sumą wierzytelności umieszczoną w spisie wierzytelności.

Układ może zostać zawarty jeśli w zgromadzeniu wierzycieli bierze udział minimum 1/5 wierzycieli uprawnionych do głosowania. W przypadku Pana Jana zakładamy, że w zgromadzeniu biorą udział wszyscy wierzyciele.

Kiedy zapada uchwała o przyjęciu układu?

Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeśli wypowie się za nim większość głosujących mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom. W przypadku Pana Jana, gdzie suma wierzytelności wynosi 515.000 złotych, do głosowania potrzebnych jest więc dwóch wierzycieli z trzech Pana Jana (bo wymagana jest większość głosujących), których wierzytelności wynoszą co najmniej 343.333,33 złotych (2/3 sumy wierzytelności przysługującej wierzycielom). W przypadku Pana Jana za układem musiałby głosować:

 • Bank A wraz z Bankiem B (ich łączna wysokość wierzytelności wynosiłaby 480.000 złotych),
 • Bank A wraz z Bankiem C (ich łączna wysokość wierzytelności wynosiłaby 385.000 złotych),
 • Wszyscy wierzyciele głosowaliby za układem.

 

Potrzebujesz pomocy?

Znalazłeś się w podobnej sytuacji i potrzebujesz konsultacji z doświadczoną kancelarią, która pomoże Ci przejść przez proces upadłości konsumenckiej?

Napisz do nas. Nasze wartości to: szerokie doświadczenie, błyskawiczny kontakt oraz wysoka skuteczność.

Cieszymy się dużym zaufaniem klientów. Wartość oddłużonych przez nas majątków przekracza 500 mln zł.

Przejdź do formularza kontaktowego >>>

 

ARROW Created with Sketch. Powrót
Kontakt