Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 21 kwietnia 2015

Upadłość konsumencka skierowana do byłych wspólników spółek cywilnych i osób prowadzących działalność gospodarczą w przeszłości

Joanna Pluta u Blajera
Created with Sketch.

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę w programie „Biznes dla Ludzi” mówi mec. Joanna Pluta.

Przedsiębiorca, który wykreślił się z ewidencji działalności gospodarczej, po upływie co najmniej roku od dnia zamknięcia firmy, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli z jakichś przyczyn były przedsiębiorca nie ogłosił upadłości swojej działalności gospodarczej, sąd może uznać, że ze względów humanitarnych lub słusznościowych należy go oddłużyć w postępowaniu konsumenckim.

Składając wniosek o upadłość konsumencką były przedsiębiorca musi wskazać przesłanki słusznościowe i humanitarne, uzasadniające jego oddłużenie, oraz wyjaśnić, dlaczego nie ogłosił upadłości działalności gospodarczej.

Wniosek o upadłość składa się do sądu rejonowego, opłata wynosi 30 złotych. Do wniosku należy załączyć dokumenty, z których wynika aktualna sytuacja finansowa dłużnika, powód powstania zadłużenia, wysokość zobowiązań.

W szczególnych przypadkach sąd może całkiem zwolnić dłużnika ze spłacania zobowiązania, umarzając długi.

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi