Nasze publikacje

Created with Sketch.
Created with Sketch. 20 lutego 2017

Jak ratować się, gdy komornik puka do drzwi

Grzegorz Baran - współzałożyciel kancelarii
Created with Sketch.

Czy przedsiębiorca może uchronić się przed egzekucją komorniczą? O postępowaniach restrukturyzacyjno-upadłościowych dla Onetu mówi mec. Grzegorz Baran.

W momencie pojawienia się problemów z płynnością finansową przedsiębiorca może skorzystać z postępowania restrukturyzacyjnego lub procedury upadłościowej.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane jest w sytuacji, gdy istnieje możliwość naprawy przedsiębiorstwa w danych okolicznościach, np. w wyniku porozumienia z wierzycielami co do spłaty zobowiązań. Wyróżnić można dwa tryby omawianego postępowania – sanacyjne lub układowe. W przypadku wdrożenia jednego ze wskazanych trybów przedsiębiorca może wnioskować do Sądu o zawieszenie prowadzonych egzekucji komorniczych.

W postępowaniu o upadłość likwidacyjną, które jest przeprowadzanie, gdy nie ma możliwości zrestrukturyzowania – moment ogłoszenia upadłości oznacza anulację wszystkich egzekucji komorniczych.

Created with Sketch. Powrót
Kontakt
Przejdź do paska narzędzi